Registrovat přístup

Prohlášení

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, protože obsahují odborné informace o lécích, o zdravotnických prostředcích (ZP) a diagnostických zdravotnických prostředcích, včetně reklamních sdělení, vztahující k lékům, ZP a diagnostickým ZP. Tyto informace a oznámení jsou určeny výhradně odborníkům podle §2a zákona č. 40 / 1995 Sb., v platném znění, Tedy osobám oprávněným léky, ZP a diagnostické ZP předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v úvahu, že pokud nejste odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, případně i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil (a) či interpretoval (a), a to zejména reklamní sdělení, které mohou být součástí těchto stránek, nebo je využil (a) na stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.